Rreth Nesh

Zanafilla është një shërbesë e krishterë. Synimi i shërbesës sonë apo vizioni që kemi është ndërtimi i mundësive që të japim lajmin e mirë çdo shqiptari kudo që jeton. Pra të mbjellim një farë të tek, tek njeriu që po kërkon Zotin.