Kisha Protestante

Kisha Protestante është një portal informativ mbi organizatat dhe kishat lokale protestante që operojnë në Kosovë, Shqipëri dhe më gjerë.